Over mij

Ik ben journalist en godsdienstwetenschapper. Mijn fascinatie voor de manier waarop mensen uiting geven aan hun geloof en levensbeschouwing kent geen grenzen. Ik schrijf daarom over onderwerpen die te maken hebben met religie, spiritualiteit en filosofie. En soms maak ik een uitstapje door over iets heel anders te schrijven.

Religie is een belangrijk onderdeel van samenlevingen. Nederland vormt daarop geen uitzondering, al was het maar vanwege onze geschiedenis en de verscheidenheid aan culturen waarmee we nu samenleven. Geloof vormt de grond waarop mensen in meer of mindere mate hun leven inrichten en beslissingen nemen. Het is de basis van waaruit ze tegen de wereld aankijken.

Ik geloof in het belang om kennis over andere culturen en geloofsrichtingen te vergroten. De denkwijzen van anderen zijn meer dan alleen boeiend. Hoe meer we weten over de ander, des te meer ruimte kan er ontstaan voor begrip.